Sangundervisning

Undervisningen

At gå til sang hos mig er en inspirerende proces, hvor du kommer til at arbejde med både stemme, ører, musik og ord. Focus er på at frigøre dit potentiale, og her arbejdes på flere niveauer;

 • Begynderniveau: At blive tryg ved stemmen og musikken. Du prøver forskellig musik af og lærer grundteknik.
 • Mellemniveau: Videreudvikling af teknik og musikalsk udtryk, tekst, hørelære, frasering, puls mv.
 • Videregående: Focus på personligt udtryk og formidling, fortsat udvikling af teknik, øre, rytmik, improvisation, mv.
 • Professionelt: Gennemgang af koncertrepertoire og evt arr.heraf, fortsat udvikling af musikalsk udtryk, stemmevedligeholdelse, hørelære, improvisation mv.
 • Afhjælpning af stemmeproblemer: Jeg samarbejder med halslæge og talepædagoger.
 • Forberedelse til auditions eller musikuddannelse: Musikalsk arbejde, teknik, udvælgelse og evt. arrangement af repertoire mv.
 • Sangskrivning: Feedback og nye vinkler på din tekst og musik.
 • Kommunikation og formidling: Du vil kunne få stor gavn af den forankring der opstår i dit udtryk gennem den intensive stemmetræning og sangen.
 • Psykisk velvære: Sangen en unik mulighed for at være stærkt tilstede i nuet og kroppen. Stress og spændinger slipper sit tag og vi genfinder urkraft og glæde. At synge er liv.
 • Sangundervisning af børn og unge: Syng dine yndlingssange og lær basal teknik. Fra 10 år.

Jeg er uddannet på Rytmisk Musikkonservatorium med hovedfag i sang. Mange års erfaring som underviser på alle niveauer og som professionel musiker. Se CV. Undervisningen tilrettelægges efter dine behov. Priser er afhængige af antal møder og tidspunkt.

Det første møde

Normalt vil det være så­dan at du for­be­re­der et par sange. Hav noder / akkor­der / cd klar. Vi var­mer op, stem­mens om­fang bli­ver prø­vet af, og vi undersøger blandt andet hvor­dan stem­men lyder i de for­skel­lige regis­tre. Vi laver lidt uhøj­ti­de­lig im­pro­vi­sa­tion og imitation og du fortæller mig lidt om dig selv og dine ønsker.


klaver

Musikken

Du kan arbejde med den musik du har lyst til, og vi bevæger os inden­for stort set alle ryt­mis­ke stil­arter; Pop, jazz, musical, soul, r&b, singer-songwriter, gospel, rock, blues -  men også meget andet. Jeg kom­mer ind­imel­lem med for­slag til reper­toire, som kan ud­vikle for­skel­lige sider af dit ud­tryk og din tek­nik. Hvis du optræ­der pro­fes­sio­nelt, er det vig­tigt at du be­varer din spon­tane ad­gang til dit kon­cert­reper­toire. Vi arbejder derfor meget varsomt med netop denne musik. 


Ordene

I sangundervisningen vil vi på en naturlig måde udvikle din artikulation, dynamik, frasering og dit udtryk, så ordene får rum i musikken. De gode sangtekster ligger godt i munden og gør noget ved os, har noget på hjerte. Hver sang indeholder en historie, som sammen med musikken og dit personlige udtryk er afsættet for din fortolkning.

sangundervisning
 • Winter, spring, summer or fall,
  all you have to do is call,
  and I´ll be there yes I will, You´ve got a friend.
  Carole King
 • Them that´s got shall get, them that´s not shall lose.
  So the Bible says, and it still is news.
  Mama may have, Papa may have.
  But God bless the child that´s got his own.
  Billie Holiday
 • When a man loves a woman
  Deep down in his soul
  She can bring him such misery
  If she is playing him for a fool
  He’s the last one to know
  Loving eyes can never see
  Percy Sledge
 • Må man bade telefonen?
  Må man bide i en støvle?
  Må man tisse i klaveret?
  Må man sludre må man vrøvle?
  Næ, næ næ næ næ det må vi ikke
  Fy fy skamme skamme...
  Men hvaaaa måååå vi såååå!
  Søren Kragh Jacobsen
 • I'm gettin' tired of your shit
  You don't never buy me nothin'...
  ...I think ya better call him
  And tell him come on
  Help you get your shit
  You need to call Tyrone
  But ya can't use my phone!
  Erykah Badu
 • Du ved det sikkert allerinderst inde,selvom jeg sjældent bruger mange ord.
  Du ved at du er den der gennem livet og stadig i mit hjerte bor
  Anne Linnet
 • There´s a crack in everything,
  that´s how the light gets in...
  Leonard Cohen
 •  
 • Der synger blæst i fjerne skove.
  Den sang har gjort vort hjerte hårdt.
  Om natten kan vi ikke sove.
  Om dagen drømmer vi os bort
  (Halfdan Rasmussen
 •  
 • Gud ånder på øjet, når det græder
  B.S.Ingemann
 • It´s still the same old story,
  a fight for love and glory.
  A case of do or die.
  The world will always welcome lovers,
  as time goes by
  Hupfield

 
Ane Ramløse • Tjørnevænget 43 • 2800 Lyngby • tlf.+45 2993 1936